Μη λειτουργικά Gadgets
Αν το gadget σας δεν συμφωνεί με όλες τις προϋποθέσεις τότε θα πρέπει να ταξινομηθεί ως μη λειτουργικό.Τα μη λειτουργικά κινητά θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Έχετε υπόψη ότι:

Δεν δεχόμαστε κλεμμένες ή φραγμένες χειροσυσκευές. Υποβάλλοντας μία παραγγελία μέσω του δικτυακού μας τόπου, εγγυάστε ότι τα κινητό/ά σας τηλέφωνο/α συμμορφώνεται/ονται με αυτούς τους όρους. 

Αφαιρέστε την κάρτα SIM και τις κάρτες μνήμης πριν μας στείλετε στο κινητό σας τηλέφωνο. Οποιαδήποτε κάρτα SIM ή κάρτα μνήμης παραλαμβάνουμε θα καταστρέφεται. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση που κάποιο τηλέφωνο που μας έχει σταλεί με την κάρτα SIM χαθεί και προκύψουν χρεώσεις. Συνεχίζετε να είστε υπεύθυνοι για αυτές τις χρεώσεις. 
Είστε υπεύθυνοι για την ακύρωση οποιουδήποτε συμβολαίου παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας που σχετίζεται με κάθε κινητό τηλέφωνο. Δεν φέρουμε ευθύνη για οποιοδήποτε κόστος κλήσης που μπορεί να προκύψει πριν ή μετά την παραλαβή του κινητού σας τηλεφώνου ή από οποιαδήποτε άλλη περίσταση.